Septik – hea lahendus reovee puhastamiseks maapiirkonnas

Juba ammu ei küsita linnades ega suuremates asulates: „Miks peab reovett puhastama?“ Kõigile on selge, et tiheasustusaladel tekib palju reovett ning kui tahame elada puhtas keskkonnas, tuleb seda käidelda. Maapiirkondades on teisiti. Aastakümneid on inimesed juhtinud reovee kraavi, jõkke või lihtsalt majast eemale põõsa alla, kus ta maasse imbus. Looduse isepuhastusvõime on suur ning seni, kuni reostajaid oli vähe, suutis ta ise ennast kaitsta. Inimeste arv aga järjest kasvab ning nende elutingimused ja harjumused muutuvad. Vett kasutatakse üha rohkem ja juurde on tulnud hulganisti keemilisi puhastusvahendeid, mida veel mõnikümmend aastat tagasi ei tuntud. Surve loodusele on nii suureks kasvanud, et ta ei suuda enam sellega toime tulla. Seetõttu on oluline, et ka maapiirkondades tegeletaks reovee puhastamisega.

Septikud on ideaalsed vahendid, kui soovite reovee tahkeid osasid veest eraldada. Tahked osad settivad septikusse ning ülejäänud vesi juhitakse edasi imbväljakusse. Septikuid läheb vaja kõige rohkem eramute rajamisel. Kuna septikud koguvad reovee tahkeid osasid, siis on kõige praktilisem paigaldada need maa alla. Tavaliselt paigaldatakse septik majast väljuva kanalisatsioonitoruga samale sügavusele. See, kui suurt septikut kasutada, oleneb samuti kliendi vajadustest. Suurused septikute valmistamiseks on vahemikus 2000–4 000 liitrit. Arvestama peaks sellega, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Kui septik on liiga väike, siis saab see ruttu täis ja kasutusmugavus kannatab.

Septiku tööpõhimõtet võib selgitada alljärgnevalt: Reovesi siseneb kõigepealt esimesse kambrisse, mis on täiendava rasvaärastajaga varustatud kamber. Tänu kambri pikale settealale langevad rasked osakesed põhja ja kerged kerkivad pinnale. Suurem osa tahketest jäätmetest jääb sellesse kambrisse. Selginud reovesi saabub teise kambrisse vaheseinas oleva ava kaudu. Augu paigutuse tõttu suubub kambrisse ainult vee vahekiht, mille järel viimasedki veest raskemad või kergemad osakesed välja settivad. Viimases kambris eraldatakse veest ka peaaegu vee erikaaluga võrdse erikaaluga tahked osakesed. Sellest kambrist suunatakse puhtaim vahekiht jaotuskaevu kaudu imbtorudesse, kus mikroobid söövad ära vees lahustunud toitained.

Selleks, et igat septiku sektsiooni oleks võimalikult mugav tühjendada, on seal 400 mm väljavõtted. Reovee juhtimiseks septikusse ja settinud vee juhtimiseks septikust imbväljakule kasutatakse tavaliselt 110–315 mm paksuseid sisendeid. Vahel võib juhtuda, et septiku ja imbväljaku tasapinnad on erinevad ning siis on lahenduseks vee pumpamine septikust kõrgemasse jaotuskaevu, kust vesi siis edasi läbi imbväljaku ära imbub.

Klaasplastist septikute hind oleneb sellest, kui suurt septikut kliendil parajasti vaja on. Seetõttu ei saa seada kindlat hinnavahemikku, vaid tuleb pöörduda konkreetse septikuid valmistava firma poole, kelle käest saab hinnapakkumise küsida. Kindlasti on aga vaja teada seda, et septiku paigaldamiseks tuleb luba võtta kohalikust omavalitsusest.  Tuleb välja selgitada veetaseme maksimaalne kõrgus seal, kuhu planeeritakse imbväljak või imbtunnel paigaldada, sest liiga  kõrge veetaseme tõttu süsteem ei toimi. Suuremate probleemide vältimiseks peaks kõik load ja kooskõlastused taotlema ning kätte saama kindlasti enne septiku tellimise esitamist.

Comments are closed.

Post Navigation