Milline katus ehitada ?

Üks võimalus kuidas katuseehitust vaadelda on hädapärane asi mis vajab lihtsat kiiret lahendust väikse raha eest, teine võimalus oleks luua endale praktiline, ilmastikukindel, mitmekülgne katus. Viimane annab talvel lumekoormuse all kindla tunde, et kukkuv lumi ei taba inimesi ega vara ning et plekk katus peab vastu ka ohtlikult sähviva äiksehoo. Ka korstnapühkimine muutub oluliselt lihtsamaks. Mõeldes veel kaugemale on võimalik luua revolutsiooniline energiat tootev katus.

lumepiire

Mida elu on näidanud on see, et kui inimene isegi investeerib katusesse mis kestaks aastakümneid siis kinnitustepealt hoitakse nii palju kokku, et need kestavad vaid mõned aastad.

Vihmavesi


Kindlasti oleme kõik näinud maju millel vihmavesi on mööda seina alla nirisenud ning jätnud jubeda musta triibu mööda seina alla, selle vältimiseks ongi vaja reinvesteerida ka korralikkudesse rennidesse ning torudesse, mis vihmavee kindlapeale majast eemale juhivad. Rennidega on asi lihtne, lihtsalt tuleb jätta võimalikult vähe liitmekohti mida mööda vesi võiks alla nirisema hakata.Kindel nõue on renn kinnitada sarikate külge mitte lootma jäädes mõnele lauale, mis ei pruugi suure vee puhul vastu pidada. Võib ka juhtuda, et rennitootja ettenäidatud vahed on tihedamalt kui maja sarikad, selle lahendamiseks on vaid üks võimalus, kasutada ära kõik sarikad ja sarikate vahele panna veel üks lisakinnitus.

Räästate juures on kindlasti tähtis kasutada kahepoolset tsingitud metalli, sest rooste on kiirelt tekkima ajale mis on peaaegu alati niiske.

Lumetõkked

Mõtlema peab ka lumetõketele. Tõkke ülesanne on peatada katuselt alla libisevad lumekamakad mis allolijaid vigastada võiksid. Just siin peitub võti leidmaks lahendust, kui palju ja kuhu lumetõkked paigaldada.

Hea oleks kasutada lahendusi, mis tagavad sula või kergema lumesaju korral lume sulamise või langemise lumetõkete alt üle räästa. Selleks sobivad torudega lahendused või lumetõkkeaiad. Samuti on ülioluline, et lumetõke ei oleks kinnitatud niisama plekiprofiilide laineharjadele, vaid kindlalt plekilaine põhja ja roovidesse. Kolmnurksed lahendused on hea hinnaga kuid suure raskuse puhul võivad koos lumega alla tulla ning kahjustada katuseplekki.

Lumetõkete paigaldamine ei vabasta majaomanikku paraku lõplikult lume lükkamise „mõnudest”. Heaperemehelik on paksem lumi katustelt siiski eemaldada vähemalt selles osas, mis ületab lumetõkete kõrgust.

Piksevarras

Pea igal suvel põleb mõni elu- või tootmishoone Eestis maha pikselöögist tekkinud tulekahju tõttu. Piksekaitsesüsteemi paigaldamine on kahe otsaga ettevõtmine: Üks asi on tagada süsteemiga majale kindel maandus mis suunaks äikselöögi majalt maasse, teine asi on see, et kehvasti või ebakorrektselt paigaldatud maandus võib sellegi poolest majale kahju valmistada äikesenoole tabamisel. Mõeldes vaid sellele, et suur raha on pikse ennetusse ära pandud kuid reaalse juhtumi korras see isegi ei kaitseks on ennekuulmatu! Sama soovitus, lasta katusele vaid asjatundjad, kehtib ka näiteks päiksepaneelide paigalduse korral.

Plekk-katus on libe ja juba 15-20-kraadise kalde korral on sellel liikumine julgestusvahenditeta ohtlik. Mõistlik oleks katusele paigaldada redel ja ümber korstna kindel platvorm.

NB! kontrolli kui hästi redelid on katusele kinni pandud. Tootja annab kindlasti vastuseid sellele kui palju mingi toode raskust suudab taluda. Kindlasti on tootjal ka olemas väikseim kinnituste arv katuste kohta ja milliste kinnitusvahenditega võib katust kinnitada. Lisaks katusele kinnitatavale redelile tasub läbi mõelda kompleksne lähenemine: kas on vaja kasutada ka maapinnalt katusele jõudmiseks redelit või käiakse seal ajutise räästasse asetatava redeliga?

Kas teadsid?

katusekiviEramajades kehtib reegel, et kütteseadet on võimalik puhastada aga iga viie aasta tagant on nõutav niiöelda paberitega korstnapühkija sertifikaat tuleohutuse kohta.

Tuleohutuse seaduse kehtestamisest, mille järgi see kohustus on määratud, möödus septembris viis aastat. Seega peaks nüüdseks kutseline korstnapühkija olema käinud kõigis kütteseadmega majades. Kui pole veel jõutud korstnapühkijat kutsuda, siis peab see olema tehtud kiires korras.